Nghiên cứu áp dụng sản xuất tinh gọn- Công cụ giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khủng hoảng

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 94-100
Tóm tắt: Đứng trước bối cảnh hội nhập thế giới và thời điểm khủng hoảng kinh tế hiện nay, cắt giảm chi phí trở thành nhiệm vụ hàng đầu đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết giới thiệu về sản xuất tinh gọn là phương thức sản xuất hiện đại và là bí quyết thành công của nhiều hãng nổi tiếng như Toyota, Ford… với những triết lý, nguyên tắc và công cụ quản lý khoa học giúp các doanh nghiệp loại bỏ những hoạt động thừa, không tạo ra giá trị gia tăng, gây lãng phí lớn nhằm nâng cao năng suất, mức thỏa mãn khách hàng cả về thời gian, chất lượng và mẫu mà sản phẩm cung cấp. Bài viết cũng đưa ra những giải pháp và điều kiện để áp dụng sản xuất tinh gọn thành công trong các doanh nghiệp Việt Nam góp phần đưa các doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng đồng thời tạo cơ sở phát triển bền vững trong dài hạn.
Từ khóa: Sản xuất tinh gọn, giá trị gia tăng; hoạt động tạo giá trị gia tăng; lãng phí, cải tiến liên tục; chuẩn hóa quá trình; sản xuất kéo; tính linh hoạt; chương trình 5s; bảo trì ngăn ngừa; bảo trì tổng thể Total; làm đúng từ đầu.
Tra cứu bài báo