Thực trạng và các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ngành ngân hàng nước ta hiện nay

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 117-121
Tóm tắt: Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ và sự hội nhập quốc tế sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam nói chung và của ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng, nguồn nhân lực là một tài sản quý giá, là chìa khóa quyết định sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Do đó, hơn bao giờ hết, áp lực và các vấn đề chung về nhân sự ngày càng trở nên cấp thiết hơn, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự phức tạp trong hoạt động kinh doanh đang tạo ra những áp lực lớn cho các ngân hàng, đòi hỏi phải tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực ngành Ngân hàng. Do đó, các nhà lãnh đạo ngân hàng cần phải xem xét toàn bộ cơ cấu kinh doanh và nguồn lao động, tư duy lại cách vận hành, duy trì dịch vụ và tăng tính hiệu quả trong hoạt động. Bài viết nhằm cung cấp một cái nhìn sơ bộ về thực trạng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng giai đoạn hiện nay, đặc điểm của đội ngũ quản lý ngành Ngân hàng, đồng thời xin đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý ngành Ngân hàng trong thời gian tới.
Từ khóa: Chất lượng cán bộ, đội ngũ cán bộ, cán bộ quản lý, cán bộ ngành ngân hàng
Tra cứu bài báo