Khủng hoảng châu Âu: Nguyên nhân và giải pháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 120-124
Tóm tắt: Bài viết này nhằm cung cấp cho người đọc một cách nhìn tổng quan hơn về nguyên nhân và chỉ ra một số giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ công đang xảy ra ở khu vực sử dụng đổng Euro. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, lãi suất thấp, sự bất cân bằng của cán cân vãng lai và sai lầm trong đánh giá rủi ro và các qui định lỏng lẻo là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng. Vì vậy, các nhà nước thành viên nói riêng và toàn liên minh tiền tệ nói chung đều phải có trách nhiệm cùng nhau giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng này.
Từ khóa: Khủng hoảng nợ công, Khủng hoảng tài chính, Liên minh tiền tệ, Tính thanh khoản, Lãi suất.
Tra cứu bài báo