Ứng dụng độ co giãn để đầu tư thành công tại thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 29-32
Tóm tắt: Thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập từ tháng 7/2000 đến nay với hơn mười hai năm phát triển, trải qua nhiều giai đoạn tăng trưởng mạnh cũng như suy giảm. Có rất nhiều nhà đầu tư bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, các tổ chức tài chính tham gia đầu tư vào thị trường (bao gồm cả các tổ chức trong và ngoài nước). Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đã thất bại trong việc tìm kiếm lợi nhuận tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài viết sau đây giới thiệu một phương pháp để trợ giúp các nhà đầu tư thành công hơn khi tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, hệ số beta, thị trường cạnh tranh độc quyền, co giãn của cầu theo giá(Edp), lợi nhuận kinh tế.
Tra cứu bài báo