Chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trực tiếp sang các nước ASEAN

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 87-94
Tóm tắt:
Chính phủ nước chủ đầu tư có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp tại ASEAN, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư sang ASEAN, đặc biệt tại khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia trên nhiều lĩnh vực như về tín dụng, cơ chế quản lý ngoại hối, chính sách xúc tiến đầu tư thông qua kênh ODA hoặc các kênh xúc tiến khác. Tuy nhiên, hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp còn chưa đầy đủ, các doanh nghiệp chưa nhận được nhiều hỗ trợ từ phía Nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Do vậy, việc hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ OFDI là cần thiết trong bối cảnh thành lập AEC, với mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư kinh doanh tại thị trường nước ngoài, qua đó, làm tăng hiệu quả hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, khu vực ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), doanh nghiệp Việt Nam, chính sách hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài.
Tra cứu bài báo