Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu giày dép Việt Nam sang EU khi thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 63-70
Tóm tắt:
Liên minh châu Âu (EU) là thị trường hàng đầu đối với sản phẩm giầy dép Việt Nam. Việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực từ năm 2018 sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu giầy dép của Việt Nam. EVFTA có thể giúp các doanh nghiệp giầy dép Việt Nam hạn chế tác động của các cú sốc bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần trên EU, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng giầy dép khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, việc đáp ứng các quy định khắt khe, nguy cơ đối mặt với áp lực bảo hộ mới trên EU, sự yếu kém về khả năng cạnh tranh và mức độ tham gia vào chuỗi cung ứng giầy dép khu vực và toàn cầu lại đặt ra những thách thức rất lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp giầy dép, hiệp hội ngành hàng cũng như Chính phủ Việt Nam phải có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện những giải pháp toàn diện để đẩy mạnh xuất khẩu giầy dép sang thị trường EU.
Từ khóa: EU, EVFTA, GSP, miễn giảm thuế, xuất khẩu giầy dép.
Tra cứu bài báo