Phát triển thương mại Việt Nam bền vững

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 40-47
Tóm tắt:
Hệ thống bán lẻ nước ngoài rầm rộ tiến công vào thị trường trong nước và đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành giật thị trường. Sức ép hội nhập của 13 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã kết thúc đàm phán và thực thi trong thời gian tới, đòi hỏi thương mại Việt Nam phải nỗ lực vươn lên thăng bằng cán cân thanh toán, phát triển thương mại nông thôn nhằm tiến tới làm chủ thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Bài viết này nêu rõ đặc điểm nhập siêu và tình hình phát triển thị trường nông thôn ở nước ta, phân tích nguyên nhân của tình hình và đề xuất giải pháp chung góp phần cân bằng cán cân thương mại; phát triển thương mại nông thôn Việt Nam.
Từ khóa: Phát triển thương mại Việt Nam, nhập siêu của Việt Nam, thị trường nông thôn, giải pháp phát triển thị trường nông thôn.
Tra cứu bài báo