Thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam khi thực thi Hiệp định VJEPA

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 109-115
Tóm tắt:
Bài nghiên cứu này dựa trên lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế để xem xét tác động của Hiệp định Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) đối với thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ, khả năng tận dụng những cơ hội từ Hiệp định VJEPA để tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam trong thời gian qua còn hạn chế, thể hiện vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng, đã tụt xuống vị trí thứ hai (sau Hàn Quốc) và có xu hướng giảm xuống trong 2 năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu là do không ít cán bộ, doanh nghiệp và người dân còn thiếu thông tin, kiến thức và chưa biết cách khai thác những cơ hội từ Hiệp định VJEPA. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực thấp, công nghiệp hỗ trợ kém phát triển và hoạt động xúc tiến đầu tư chưa thực sự hiệu quả,... cũng là những yếu tố gây cản trở thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam và cần phải được giải quyết trong thời gian tới.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Hiệp định thương mại tự do (FTA); Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA); Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).
Tra cứu bài báo