Tăng cường an ninh trong các hệ thống bảo mật nhờ công nghệ Match- On- Card

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 2-10
Tóm tắt: Công nghệ sinh trắc học và công nghệ thẻ thông minh ngày càng được biết là những phương tiện nhận dạng và xác thực một cách chính xác. Các công nghệ này giúp giảm bớt rủi ro so với các phương pháp xác thực thông thường như kiểm tra giấy tờ tùy thân, so sánh chữ ký, mã PIN,... Sự kết hợp hai công nghệ này làm tăng tính linh hoạt, tính bảo mật và tính xác thực mạnh trong các hệ thống bảo mật. Công nghệ Nhận dạng sinh trắc học chạy ngay bên trong thẻ thông minh (Match-on-Card, viết tắt là MoC) đã được ứng dụng trong các hệ thống bảo mật trên thế giới trong những năm gần đây. Bài viết này tổng hợp và phân tích những ưu điểm nổi bật của công nghệ MoC với mục đích cung cấp cho các tổ chức một giải pháp có hiệu quả để giúp tăng cường tính bảo mật trong các hệ thống xác thực. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị để có thể áp dụng thành công công nghệ này trong các hệ thống bảo mật.
Từ khóa: Hệ thống xác thực, công nghệ nhận dạng sinh trắc học trên thẻ thông minh, lưu trữ trên thẻ thông minh, nhận dạng dấu vân tay, sinh trắc học.
Tra cứu bài báo