Tác động của cảm nhận tiết kiệm tới thái độ và ý định của người tiêu dùng đối với các chương trình xúc tiến bán hàng

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 9-18
Tóm tắt: Xúc tiến bán hàng là một phần quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động marketing nói chung và trong truyền thông marketing nói riêng. Các doanh nghiệp đã và đang ngày một quan tâm hơn tới hoạt động xúc tiến bán hàng bởi nó đem lại lợi ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Dựa trên kết quả điều tra xã hội học, bài viết sẽ phân tích những nhân tố tác động tới cảm nhận sự tiết kiệm của người tiêu dùng, mối quan hệ giữa cảm nhận sự tiết kiệm với thái độ người tiêu dùng và sự tác động của cảm nhận sự tiết kiệm tới thái độ và ý định mua của người tiêu dùng trong các chương trình xúc tiến bán hàng đối với hàng tiêu dùng. Những kết quả nghiên cứu sẽ là những gợi ý giúp cho các nhà quản lý trong các doanh nghiệp hiểu và thiết kế những chương trình xúc tiến bán hàng ngày một hiệu quả hơn.
Từ khóa: Xúc tiến bán hàng, cảm nhận tiết kiệm, thái độ người tiêu dùng, ý định mua
Tra cứu bài báo