Dấu hiệu nhận biết chuyển giá trong các doanh nghiệp tại Việt Nam

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 20-24
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, chuyển giá là một chủ đề nóng được dư luận xã hội rất quan tâm, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên tục báo cáo lỗ trong nhiều năm liên tiếp nhưng vẫn mở rộng quy mô. Thực tế, mỗi quốc gia đều áp mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau và doanh nghiệp có thể lợi dụng chuyển giá như một công cụ để điều chỉnh lợi nhuận tăng giảm cho mục đích trốn thuế của mình. Bài viết này tập trung vào việc tìm hiểu một số dấu hiệu chuyển giá của các doanh nghiệp, từ đó phát hiện và đưa ra biện pháp để kiểm soát hiện tượng chuyển giá tại Việt Nam.
Từ khóa: Chuyển giá, doanh nghiệp liên kết
Tra cứu bài báo