Kế toán quản trị chi phí hiện đại: Phương pháp chi phí mục tiêu

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 32-36
Tóm tắt: Bài viết cung cấp một cái nhìn toàn diện về phương pháp chi phí mục tiêu, một phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại được áp dụng phổ biến tại các công ty Nhật Bản và Mỹ. Khái niệm, nguyên tắc, công cụ thực hiện của phương pháp này được tác giả hệ thống lại dựa trên hướng dẫn thực hiện của IMA. Nghiên cứu tình huống về công ty sắt thép Handan, Trung Quốc được dùng để minh họa kết quả thực tiễn triển khai. Cuối cùng, bài viết chỉ ra những thách thức khi áp dụng phương pháp chi phí mục tiêu trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán quản trị chi phí hiện đại, quản trị chi phí, phương pháp chi phí mục tiêu
Tra cứu bài báo