Ứng dụng công nghệ tin học vào giảng dạy thực hành kế toán

KT&PT, số Đặc biệt, tháng 12 năm 2013, tr. 72-76
Tóm tắt: Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, ứng dụng công nghệ tin học vào công tác kế toán là xu hướng tất yếu. Hiện nay, có hai xu hướng ứng dụng công nghệ tin học là sử dụng phần mềm kế toán thiết kế sẵn (hoặc thuê thiết kế) và phần mềm kế toán tự thiết kế. Phần mềm kế toán thiết kế sẵn (hoặc thuê thiết kế) có ưu điểm nổi bật là giao diện đẹp nhưng người sử dụng thường bị động khi cần điều chỉnh hệ thống thông tin kế toán. Phần mềm kế toán tự thiết kế mặc dù tính mỹ thuật không cao nhưng người làm kế toán hoàn toàn chủ động chỉnh sửa hệ thống thông tin kế toán. Mỗi loại phần mềm có những điểm mạnh riêng; chúng không đối nghịch mà bổ trợ cho nhau trong công tác kế toán. Trong lĩnh vực đào tạo, giảng dạy thực hành kế toán cần phải có quy trình hướng dẫn rõ ràng; số liệu kế toán phải được xử lý nhanh gọn và chính xác. Tính chủ động của người Thầy khi dạy thực hành kế toán quyết định phần lớn đến chất lượng bài giảng. Mặt khác chế độ kế toán luôn luôn thay đổi, đòi hỏi phần mềm kế toán phải thường xuyên cập nhật. Do đó tự thiết kế phần mềm kế toán sẽ phát huy tốt nhất thế mạnh của người Thầy trong công tác giảng dạy thực hành kế toán. Nguyên lý chung cho tất cả các phần mềm kế toán tự thiết kế là xây một cây cầu để nối hai nhịp cầu là tin học và kế toán.
Từ khóa: Phần mềm, Cơ sở dữ liệu, Tài khoản kế toán
Tra cứu bài báo