Cạnh tranh và thách thức trên thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 18-23
Tóm tắt:
Bài nghiên cứu đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đến thị trường bán lẻ Việt Nam. Bài viết cũng chỉ ra những tiềm năng phát triển thị trường bán lẻ ở Việt Nam đồng thời cũng đánh giá thực trạng của thị trường hiện nay. Cho đến thời điểm này đã có rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ lớn trên thế giới ở Việt Nam. Các doanh nghiệp này không ngừng mở rộng về quy mô, chiếm lĩnh thị trường. Sự bành trướng này còn kéo theo tác động bất lợi đến các nhà sản xuất trong nước và đầu ra cho sản phẩm Việt Nam. Đây chính là nguy cơ đối với các doanh nghiệp trong nước, vì vậy các đơn vị quản lý nhà nước cần có giải pháp thích hợp và kịp thời để cân bằng lại vị thế cho doanh nghiệp nội.
Từ khóa: Cạnh tranh, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, thị trường bán lẻ.
Tra cứu bài báo