Ứng dụng mô hình lục giác của Simon Anholt để xây dựng thương hiệu địa phương cho tỉnh Phú Thọ

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 09 năm 2016, tr. 139-146
Tóm tắt:
Phú Thọ là tỉnh nằm ở trung tâm miền núi phía Bắc Việt Nam, là cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội và là cầu nối vùng Tây Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh những năm qua còn ở dưới mức tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; và đến nay, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa thực sự là “điểm đến” của các nhà đầu tư. Để Phú Thọ trở thành “điểm dừng chân” của các nhà đầu tư, việc xây dựng thương hiệu địa phương cho tỉnh là thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bài viết này sẽ ứng dụng mô hình lục giác về thương hiệu quốc gia của Simon Anholt để xây dựng thương hiệu địa phương cho tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: Mô hình lục giác của Simon Anholt, thương hiệu địa phương, tỉnh Phú Thọ.
Tra cứu bài báo