Thông báo thay đổi tên miền hệ thống gửi bài trực tuyến

Tạp chí Kinh tế và Phát triển trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 04/06/2023 hệ thống gửi bài trực tuyến của Tạp chí Kinh tế và Phát triển (số tiếng Việt) chuyển sang địa chỉ mới tại: https://js.ktpt.edu.vn (thay cho địa chỉ cũ http://ktpt.edu.vn).

Kính đề nghị các tác giả, nhà phản biện, các biên tập viên đăng nhập vào làm việc trên hệ thống theo địa chỉ mới tại: https://js.ktpt.edu.vn với username và mật khẩu như cũ.

* Nếu gặp trường hợp không đăng nhập được vào hệ thống ở tên miền mới, nguyên nhân là do trình duyệt (Browser) của quý vị bị Cache, trường hợp này hoặc quý vị sử dụng trình duyệt khác để đăng nhập hoặc xóa cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt đang sử dụng rồi đăng nhập lại. Quý vị có thể tham khảo cách xóa cache (
bộ nhớ đệm) trình duyệt ở các video hướng dẫn sau:

- Cách xóa cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt Chrome và Coccoc: https://youtu.be/_pBex2cp_sI
- Cách xóa cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt Firefox: https://youtu.be/eyxNORJam5g
- Cách xóa cache (bộ nhớ đệm) trình duyệt Microsoft Edge (IE): https://youtu.be/oQtY_zXKO9QTrân trọng cảm ơn.