Lịch tuần 48 (từ 26/11/2018 - 30/11/2018)

Thứ 2, ngày 26/11/2018

08:00

Họp giao ban Tạp chí

13:30

Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo quốc tế (CIEMB 2018)

15:00

Họp về hội nghị viên chức của Tạp chí năm 2018-2019

Thứ 3, ngày 27/11/2018

9:00

Triển khai công tác sơ loại, phản biện, biên tập Tạp chí tiếng Việt

Thứ 4, ngày 28/11/2018

14:00

Triển khai công tác sơ loại, phản biện, biên tập Tạp chí tiếng Anh

Thứ 5, ngày 29/11/2018

Sáng - Chiều

Tham dự hội thảo quốc tế CIEMB 2018

Thứ 6, ngày 30/11/2018

10:30

Họp về phát hành Special Issue cho Hội thảo CIEMB 2018