Liên hệ

Tạp chí Kinh tế và Phát triển
# 1406 Nhà A1, Đại học KTQD - 207 Giải Phóng, Hà Nội
Tel: 024.36284875 - Fax: 024.36284875
Email: toasoan@ktpt.edu.vn