Lịch tuần 50 (từ 10/12/2018 - 14/12/2018)

Thứ 2, ngày 10/12/2018

08:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 3, ngày 11/12/2018

07:30

Hội nghị Đại biểu Cán bộ Công chức, viên chức năm học 2018-2019

Thứ 4, ngày 12/12/2018

14:00

Triển khai công tác xuất bản Tạp chí tiếng Anh số tháng 12/2018

Thứ 5, ngày 13/12/2018

09:00

Họp về công tác xuất bản và phát hành Tạp chí

Thứ 6, ngày 14/12/2018

15:30

Họp rà soát quy định gửi bài