Lịch tuần 51 (từ 17/12/2018 - 21/12/2018)

Thứ 2, ngày 17/12/2018

08:00

Họp chi bộ Tạp chí

Thứ 3, ngày 18/12/2018

08:30

Họp xuất bản Tạp chí tiếng Anh số tháng 12/2018

Thứ 5, ngày 20/12/2018

09:00

Họp về công tác xuất bản và phát hành Tạp chí

Thứ 6, ngày 21/12/2018

15:30

Họp rà soát quy định gửi bài