Trách nhiệm đạo đức tác giả

Tác giả (nhóm tác giả) gửi bài đến Tạp chí Kinh tế và Phát triển phải cam kết rằng:

- Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài viết, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung ấy.
- Bài viết gửi đến Tạp chí là bản thảo gốc và không trùng lắp với sản phẩm đã được xuất bản trước đây bao gồm cả sản phẩm do chính tác giả xuất bản;
- Bài viết chưa được gửi đến các Tạp chí khác khi đang gửi bài báo cho Tạp chí Kinh tế và Phát triển.
- Dữ liệu và kết quả phân tích trong bài viết là trung thực và không bị ngụy tạo và/hoặc chỉnh sửa,  xuyên tạc; 
- Các dữ liệu số, dữ liệu bằng từ ngữ, học thuyết trong bài viết cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ;
- Trong trường hợp bài gửi đăng có nhiều hơn một tác giả, tác giả gửi bài phải chịu trách nhiệm trong việc có được sự đồng ý của tất các tác giả còn lại đối việc xuất bản bài báo trên Tạp chí; Các tác giả cam kết đồng ý xuất bản bài viết và chịu toàn bộ trách nhiệm về tác quyền nội dung của bài viết; 
- Không được thay đổi thứ tự tên tác giả sau khi bài viết được chấp nhận đăng; 
- Trong những trường hợp cần thiết, tác giả cần cung cấp các tài liệu hoặc dữ liệu để minh chứng cho kết quả nghiên cứu.

Tác giả và các đồng tác giả bài viết có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học. Các hành vi gian lận dù diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào - như sao chép, chế lại tài liệu để xuyên tạc hình vẽ, dữ liệu, kết quả - đều vi phạm hành vi đạo đức và không được chấp nhận.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Tạp chí Kinh tế và Phát triển không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được các nội dung đăng tải trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển  (phiên bản in và phiên bản trực tuyến) bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến các sai sót, vi phạm bản quyền, hay những vi phạm tương tự khác của tác giả các nội dung xuất bản phẩm của Tạp chí;

Nội dung của các bài báo đăng tải trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và các đồng tác giả của bài báo đó, và không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ban biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển và của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.