Lịch công tác tuần 03 năm 2021 (Từ ngày 18/01/2021 - 22/01/2021)

Thứ 2, ngày 18/01//2021

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 6, ngày 22/01/2021

14:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí