Lịch tuần - Từ ngày 08/02/2021 - 12/02/2021

Thứ 2, ngày 08/02/2021

09:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, 5, 6 ngày 10,11,12/02/2021

 

Nghỉ  Tết âm lịch