Cơ cấu tổ chức Tòa soạn


Lê Quốc Hội

• Chức vụ: Tổng Biên tập

• Quản lý chung và chỉ đạo các hoạt động của Tạp chí.

• Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

- Công tác tổ chức cán bộ;

- Công tác Đảng;

- Quyết định xuất bản Tạp chí (Tiếng Việt và Tiếng Anh);

- Tài chính;

- Công việc với Cục xuất bản, Hội nhà báo, Ban Tuyên giáo trung ương và các đối tác;

- Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển (tiếng Anh);

- Sơ loại và phản biện bài viết.

• Email: hoilq@neu.edu.vn  | Mobile: 0912 999 272

Lý lịch khoa học.

Trần Mạnh Dũng

• Chức vụ: Phó Tổng Biên tập

• Thường trực hỗ trợ Tổng Biên tập điều hành hoạt động của Tạp chí

• Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

- Hoạt động thường nhật của Tạp chí;

- Liên hệ với các thành viên hội đồng biên tập trong và ngoài nước;

- Hỗ trợ Tổng biên tập trong các công việc với Cục Báo chí, Hội nhà báo, Hội xuất bản, Ban Tuyên giáo trung ương và các các đối tác;

- Thư ký hành chính Dự án nâng cấp tạp chí tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Sơ loại và phản biện bài báo;

- Thực hiện các công việc khác do Tổng biên tập phân công.

• Email: dungtm@neu.edu.vn  | Mobile: 0947 120 510

Lý lịch khoa học.

Mai Ngọc Cường

• Cố vấn chuyên môn

• Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

- Nghiên cứu, xác định các chủ đề bài báo cho các số tiếng Việt;

- Phụ trách bài báo chủ đề của từng số Tạp chí tiếng Việt;

- Cố vấn chính sách cho Tạp chí (bản tiếng Việt)

- Cố vấn Dự án nâng cấp tạp chí tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Sơ loại và phản biện bài báo tiếng Việt;

- Thực hiện các công việc khác do Tổng biên tập phân công. 

• Email: cuongmn@neu.edu.vn  | Mobile: 0913 233 989

Lý lịch khoa học.

Phạm Thị Hạnh

• Trị sự tòa soạn

• Phụ trách các mảng công tác:

- Trị sự tòa soạn;

- Công tác đoàn;

- Công tác kế toán;

- Giám sát quy trình bình duyệt bài báo tiếng Việt;

- Trợ lý Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.

• Email: pthanhktpt@neu.edu.vn  | Mobile: 0912 462 662

Đặng Trần Thường

• Biên tập viên

• Phụ trách các mảng công tác:

- Biên tập bản thảo;

- Quản trị website và nội dung số của Tạp chí;

- Giám sát thiết kế, in ấn tạp chí;

- Trợ lý Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.

• Email: thuongdt@neu.edu.vn   | ĐT:  0902. 192. 763

Nguyễn Hoàng Minh

• Biên tập viên

• Phụ trách các mảng công tác:

- Biên tập bản thảo;

- Hỗ trợ giám sát quy trình chế bản, in ấn Tạp chí;

- Theo dõi và thống kê hoạt động tạp chí;

- Thu thập thông tin và đưa tin bài về hoạt động tạp chí;

- Trợ lý Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.

• Email: hoangminh@neu.edu.vn  | Mobile: 0932 286 769

Lưu Thanh Hà

• Biên tập viên

• Phụ trách các mảng công tác:

- Giám sát quy trình bình duyệt bài báo tiếng Anh;

- Biên tập viên bản thảo tiếng Anh;

- Trợ lý Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.

• Email: halttcktpt@neu.edu.vn | Mobile: 036.215609

Lý lịch khoa học.

Nguyễn Thị My

• Biên tập viên

• Phụ trách, giúp việc cho Lãnh đạo Tạp chí các mảng công tác:

- Thiết kế và chế bản tạp chí tiếng Việt;

- Biên tập bản in thử tạp chí;

- Công tác phát hành tạp chí;

- Công tác hành chính, văn thư;

- Giúp việc cho Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.

• Email: mynt@neu.edu.vn | Mobile: 0912.711.633


Cơ cấu tổ chức Tòa soạn