Áp dụng mã hệ thống phân loại tạp chí kinh tế đối với các bài gửi đăng trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Tạp chí Kinh tế và Phát triển trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018, Tạp chí áp dụng mã hệ thống phân loại tạp chí kinh tế (JEL code) đối với tất cả các bản thảo gửi đăng. Mã JEL cần được đặt ngay dưới mục "Từ khóa" trong bản thảo.

Chi tiết hướng dẫn mã JEL có thể tham khảo tại đây