Hội nghị Hội đồng Biên tập và cộng tác viên Tạp chí Kinh tế và Phát triển năm 2019

Ngày 17/01/2019, Hội nghị Hội đồng Biên tập và cộng tác viên Tạp chí Kinh tế và Phát triển năm 2019 được tổ chức tại Phòng họp C, Nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân.


Quang cảnh Hội nghị

Tới tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Nhà trường, các thành viên Hội đồng biên tập, các nhà khoa học, các nhà phản biện, các cộng tác viên của Tạp chí.

Mở đầu hội nghị là phần báo cáo tổng kết hoạt động Tạp chí năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Báo cáo điểm lại những hoạt động và kết quả quan trọng của Tạp chí trong năm 2018 và đề xuất phương hướng năm 2019 với trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể năm 2019 Tạp chí sẽ liên kết với nhà xuất bản quốc tế Emerald xuất bản tạp chí số tiếng Anh (JED) để tăng cường sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của Tạp chí. Mã số định danh tài liệu số DOI cũng sẽ được áp dụng cho các bài báo xuất bản.


PGS.TS Lê Quốc Hội tóm tắt báo cáo tại Hội nghị

Sau phần báo cáo tổng kết, hội nghi ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của thành viên Hội đồng biên tập, các nhà khoa học cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị ghi nhận những kết quả đạt được của Tạp chí trong thời gian qua, ủng hộ các kế hoạch nâng cao chất lượng Tạp chí và đề xuất các hỗ trợ từ Nhà trường, các phòng ban chức năng.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng trường PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà khẳng định Nhà trường sẽ tiếp tục các hỗ trợ cho Tạp chí trong hoạt động nâng cao chất lượng để Tạp chí sớm được công nhận đạt chuẩn quốc tế.


PSG.TS. Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng Trường kết luận tại Hội Nghị