Lịch công tác tuần 02 năm 2021 (Từ ngày 11/01/2021 - 15/01/2021)

Thứ 2, ngày 11/01//2021

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 13/01/2021

14:00

Họp về triển khai một số nội dung nhiệm vụ năm 2021