Lịch công tác tuần 24 năm 2020 (Từ ngày 08/6/2020 - 12/6/2020)

Thứ 2, ngày 08/06/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 10/06/2020

09:00

Họp trao đổi chủ đề bài viết số tháng 7

Thứ 6, ngày 12/06/2020

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí