Lịch công tác tuần 25 năm 2020 (Từ ngày 15/6/2020 - 19/6/2020)

Thứ 2, ngày 15/06/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 6, ngày 19/06/2020

08:30

Tiếp khách nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/06