Lịch công tác tuần 32 năm 2020 (Từ ngày 03/08/2020 - 07/08/2020)

Thứ 2, ngày 03/08/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 05/08/2020

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí