Lịch công tác tuần 39 năm 2020 (Từ ngày 21/09/2020 - 25/09/2020)

Thứ 2, ngày 21/09/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 24/09/2020

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí