Lịch công tác tuần 41 năm 2020 (Từ ngày 05/10/2020 - 09/10/2020)

Thứ 2, ngày 05/10/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 07/10/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí