Lịch công tác tuần 42 năm 2020 (Từ ngày 12/10/2020 - 16/10/2020)

Thứ 2, ngày 12/10/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 15/10/2020

08:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí