Lịch công tác tuần 43 năm 2020 (Từ ngày 19/10/2020 - 23/10/2020)

Thứ 2, ngày 19/10/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 21/10/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí