Lịch công tác tuần 44 năm 2020 (Từ ngày 26/10/2020 - 30/10/2020)

Thứ 2, ngày 26/10/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 29/10/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí