Lịch công tác tuần 45 năm 2020 (Từ ngày 02/11/2020 - 06/11/2020)

Thứ 2, ngày 02/11/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 05/11/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí