Lịch công tác tuần 46 năm 2020 (Từ ngày 09/11/2020 - 13/11/2020)

Thứ 2, ngày 09/11//2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 11/11/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí