Lịch công tác tuần 50 năm 2020 (Từ ngày 07/12/2020 - 11/12/2020)

Thứ 2, ngày 07/12//2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 10/12/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí