Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế CIEMB 2018Kính gửi các nhà khoa học,

Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (1st CIEMB 2018) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, do Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam) phối hợp cùng Đại học Quốc gia Australia (Úc), Đại học Quốc gia Kangwon (Hàn Quốc), và Đại học Szczecin (Ba Lan) đồng tổ chức. Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn cho các học giả trong nước và quốc tế từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau thuộc các ngành Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh có cơ hội để trao đổi và trình bày các công trình nghiên cứu của mình. Đồng thời, Hội thảo sẽ cung cấp nền tảng cho các cuộc tranh luận về các vấn đề đương đại trong các lĩnh vực nghiên cứu trên, hỗ trợ cho các chiến lược thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững toàn cầu.

Tất cả các bài viết sẽ được phát hành trong CD kỷ yếu của Hội thảo với mã tiêu chuẩn quốc tế ISBN và phát hành online. Những bài báo chất lượng tốt sẽ có cơ hội được xuất bản trong Số đặc biệt của Tạp chí Kinh tế và Phát triển ấn phẩm tiếng Anh (JED).

Chi tiết Giấy mời viết bài Hội thảo.

Các thông tin khác về Hội thảo CIEMB lần thứ nhất được công bố tại trang web http://ciemb.neu.edu.vn 

Kính mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của các nhà khoa học.

Trân trọng,
Ban tổ chức hội thảo CIEMB 2018