Tọa đàm khoa học “Viết và công bố bài báo trên tạp chí Kinh tế và Phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế”

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cấp tạp chí Kinh tế và Phát triển tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế”, ngày 21 tháng 5 năm 2012, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với nhà xuất bản Emerald tổ chức tọa đàm khoa học “Viết và công bố bài báo trên tạp chí Kinh tế và Phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế”.


Tham dự Tọa đàm có hơn 60 đại biểu đến từ nhà xuất bản quốc tế Emerald, trường Đại học thương mại, trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học quốc gia, Viện quản lý kinh tế trung ương và trường Đại học Kinh tế quốc dân. Về phía nhà xuất bản quốc tế Emerald có ông Yang Cheng Shen, Giám đốc khu vực châu Á. Về phía Đại học Kinh tế Quốc dân có sự tham dự của các Phó hiệu trưởng: GS.TS. Trần Thọ Đạt, GS.TS. Phan Công Nghĩa, các thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí, lãnh đạo một số Khoa, Phòng, Viện và đông đảo cán bộ, giảng viên của nhà trường.

Sau lời giới thiệu của PGS.TS. Lê Quốc Hội, Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển là diễn văn khai mạc của GS.TS Trần Thọ Đạt - Phó Hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng khẳng định Tọa đàm không chỉ cần thiết và có ý nghĩa đối với Dự án “Nâng cấp tạp chí Kinh tế và Phát triển bản tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế” mà còn đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng trường Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu.

Ông Yang Chen Shen – GĐ khu vực châu Á của NXB Emerald- trình bày tham luận

Mở đầu phần nội dung Tọa đàm là tham luận của ông Yang Chen Shen – Giám đốc khu vực châu Á của nhà xuất bản Emerald. Tham luận tập trung làm rõ quy trình xuất bản các bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra các gợi ý, kinh nghiệm đối với các tác giả trong việc công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế.

PGS.TS. Lê Quốc Hội trình bày Dự án và các chính sách hỗ trợ của Tạp chí

Tiếp đến PGS.TS. Lê Quốc Hội thay mặt Tạp chí trình bày khái quát nội dung Dự án “Nâng cấp tạp chí Kinh tế và Phát triển bản tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế”. Dự án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt vào tháng 12/2011và giao cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì thực hiện trong 4 năm (2012-2015) với mục tiêu đến năm 2015 Tạp chí được xét công nhận đạt tiêu chuẩn của hệ thống Scopus. Nội dung của Dự án bao gồm 7 cấu phần lớn: xây dựng chính sách tạp chí, xây dựng hội đồng biên tập theo tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức hội thảo quốc tế, xây dựng nội dung trực tuyến, quảng bá và phát hành tạp chí, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường quản lý nội bộ. Trong những nội dung và cấu phần đó việc thu hút và đảm bảo chất lượng bài viết đạt tiêu chuẩn quốc tế là nội dung then chốt đảm bảo sự thành công của Dự án. Thay mặt Tạp chí và Ban điều hành Dự án, PGS Hội kêu gọi các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường gửi bài đến Tạp chí; đồng thời đề xuất một số chính sách nhằm tạo động lực cho các tác giả. Đó là:

- Các bài viết gửi đến Tạp chí sẽ được gửi tới 2 chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực chuyên sâu đọc phản biện. Trong đó có 1 chuyên gia nước ngoài và 1 chuyên gia Việt Nam. Thời gian đọc phản biện sẽ được rút ngắn hơn nhiều so với các tạp chí quốc tế (trong vòng khoảng 1 tháng)
- Bài viết gửi đến Tạp chí sẽ được mời trình bày tại các Hội thảo quốc tế do Tạp chí phối hợp với phòng QLKH tổ chức hàng năm. Trong Hội thảo sẽ có 2 chuyên gia đọc phản biện, bình luận, trao đổi với tác giả để nâng cao và hoàn thiện chất lượng bài viết.
- Các bài viết gửi đến Tạp chí sẽ được Tạp chí hỗ trợ hoàn thiện ngôn ngữ tiếng Anh bởi một chuyên gia quốc tế.
- Những bài viết được chấp nhận đăng trên Tạp chí sẽ được hỗ trợ về tài chính.

Sau hai tham luận, Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu, đóng góp sôi nổi của các đại biểu tham dự, xoay quanh các nội dung: Nâng cao chất lượng bài viết trên Tạp chí, xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu, tổ chức các seminar hàng tháng để trình bày các ý tưởng và kết quả trong nghiên cứu, đưa ra các quy định và hướng dẫn viết bài theo tiêu chuẩn quốc tế...

Tổng kết buổi Tọa đàm, PGS.TS. Lê Quốc Hội cám ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, cho đây là cơ sở để Tạp chí chuẩn hóa, hoàn thiện các quy định, chính sách để nâng cao chất lượng Tạp chí theo các tiêu chuẩn quốc tế mà Dự án đã đề ra.