Kế hoạch tổ chức Cuộc thi:'' Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh " năm 2020

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng với các nội dung cụ thể như sau:Ke hoach.pdf

Thể lệ cuộc thi: The le.pdf