Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19 tại Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đề nghị các đơn vị trong toàn trường tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chi tiết của thông báo mọi người vui lòng xem tại đây