Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021

Chiều ngày 19/10/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021 đến các đơn vị trong toàn trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; các viên chức được giao xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách của các đơn vị và thành viên Tổ công tác xây dựng Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021 theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định giao kế hoạch số 88, 89/QĐ-ĐHKTQD ngày 15/01/2020 của Hiệu trưởng về việc Giao Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách Trường cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và cơ chế tài chính cho các Viện, Trung tâm và đơn vị có thu năm 2020. Các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công việc và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020. Đồng thời căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị và kết quả công việc đạt được trong năm 2020 để triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện công việc năm 2021 dựa trên nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-2021. 

PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo phổ biến chỉ tiêu về đào tạo, học liệu, kiểm định chương trình đào tạo tại Hội nghị

PGS.TS Tô Trung Thành - Trưởng phòng Quản lý Khoa học phổ biến chỉ tiêu về nghiên cứu khoa học tại Hội nghị

ThS Phạm Thị Phương Thuý - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phổ biến chỉ tiêu về nhân lực tại Hội nghị

TS Nguyễn Đình Trung - Trưởng phòng Quản trị thiết bị phổ biến nhu cầu cung cấp trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất tại Hội nghị

PGS.TS Phạm Thị Bích Chi - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán phổ biến, hướng dẫn công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2021

PGS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo, quán triệt về xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021

ThS Bùi Đức Dũng - Trưởng phòng Tổng hợp điều hành chương trình Hội nghị

Nguồn: Cổng thông tin NEU
Các tin khác