Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Định hướng, quan điểm và giải pháp phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam đến năm 2035”

Sáng ngày 04/9/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Định hướng, quan điểm và giải pháp phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam đến năm 2035” thuộc đề tài KH&CN cấp nhà nước KX.01.28/16-20 “Phát triển khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam”.

Quang cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Hồ Đình Bảo – Trưởng khoa Kinh tế học; GS.TSKH Lương Xuân Quỳ - nguyên Hiệu trưởng; GS.TS Nguyễn Đình Hương – nguyên Hiệu trưởng; cùng các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Giáo sư và đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, Viện, Trung tâm, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Hiện nay, phát triển bền vững là mục tiêu theo đuổi của các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra ngày một sâu rộng, các nước nghèo và đang phát triển có nhiều cơ hội để phát triển bền vững nếu biết cách thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với xuất phát mới là nước có thu nhập trung bình thấp và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang thực hiện chiến lược phát triển bền vững, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dần từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Trước bối cảnh, mục tiêu và tư duy mới như vậy, Việt Nam cần phải thay đổi một cách căn bản các quan điểm, các định hướng cũng như hệ thống chính sách nhằm phát triển khu vực FDI gắn liền với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia trong giai đoạn sắp tới dưới tác động của bối cảnh mới, tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS Bùi Đức Thọ hi vọng thông qua hội thảo, các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn để có thể đưa ra những ý kiến đánh giá, những kiến nghị thiết thực giúp các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài khoa học “Phát triển khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam” có thể tiếp thu ý kiến quý báu trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài để có được những đóng góp sát thực, xác đáng.

TS Lê Thanh Hà và TS Nguyễn Phúc Hải - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trình bày tham luận: Thực trạng phát triển khu vực FDI trong thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam

PGS.TS Hồ Đình Bảo – Trưởng khoa Kinh tế học trình bày tham luận: Thực trạng chính sách thu hút FDI gắn với phát triển bền vững ở Việt Nam

Với mục tiêu đánh giá, tổng kết chính sách thu hút và sử dụng FDI ở Việt Nam trong 30 năm qua, đồng thời làm rõ tác động của chính sách FDI đối với mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, từ đó đưa ra những đề xuất các chính sách, giải pháp để phát triển khu vực FDI trong thực hiện phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam đến năm 2035… Hội thảo đã tập trung thảo luận và chia sẻ về tính hiệu quả của chính sách thu hút và sử dụng vốn FDI ở Việt Nam hiện nay, qua đó đánh giá các tác động của chính sách FDI hiện nay tới mục tiêu phát triển của Việt Nam; đánh giá hiệu quả chính sách FDI của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế, từ đó đưa ra một số kiến nghị về định hướng cơ chế chính sách cụ thể nhằm phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế của Việt Nam đến năm 2035.

Nguồn: Cổng thông tin NEU
Các tin khác