Tập huấn về sử dụng phần mềm tổng thể, module nghiên cứu khoa học và phân công giảng dạy, thanh toán giờ giảng cho các cán bộ, giảng viên

Sáng ngày 04/6/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tập huấn về sử dụng phần mềm tổng thể, module nghiên cứu khoa học và phân công giảng dạy, thanh toán giờ giảng cho các cán bộ, giảng viên trong toàn trường.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường; cùng đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Trưởng/Phó các Bộ môn; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách kế hoạch đào tạo của các đơn vị quản lý đào tạo.

PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi tập huấn

TS. Lê Việt Thủy - Giám đốc Trung tâm UDCNTT hướng dẫn về chi tiết về sử dụng phần mềm

Phần mềm tổng thể “Quản trị Đại học” được Nhà trường phối hợp với Công ty TNHH Phần mềm và Tư vấn Kim Tự Tháp triển khai từ cuối năm 2018 đến nay đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng nhằm mục đích giúp các cán bộ giảng viên và các nhà khoa học trong việc quản lý, kê khai, theo dõi, tra cứu, phân công giảng dạy… đạt hiệu quả tốt nhất. 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đại học Kinh tê Quốc dân

Các tin khác