Thông cáo báo chí Tọa đàm đối thoại chính sách: "Đối thoại về thể chế kinh tế thị trường Việt Nam"